Privatumo politika

UAB „GĖRIMŲ BIRŽA“ PRIVATUMO POLITIKOS APRAŠAS


1. APRAŠO ESMĖ IR NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis GERO ALAUS PARDUOTUVĖS kliento kortele pagal GERO ALAUS PARDUOTUVĖS lojalumo programos taisykles ir paskyra www.geroalausparduotuve.lt bei užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje https://shop.geroalausparduotuve.lt.

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis ir jas supratote. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje, įsitikinkite, jog esate susipažinę su naujausia privatumo politikos aprašo versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šiame tinklalapyje.

Vartojamos sąvokos:

Pardavėjas – UAB „Gėrimų birža“ juridinis asmens kodas 302646026, PVM mokėtojo kodas LT100006435014, registracijos adresas Traidenio g. 24-1, Vilnius, įregistruota Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“.

Asmens duomenų valdytojas – UAB „Gėrimų birža“.

www.geroalausparduotuve.lt – informacinis įmonės UAB „Gėrimų birža“ internetinis puslapis bei elektroninė parduotuvė.

Pirkėjas – internetinio puslapio ir parduotuvės lankytojas, tiek prisiregistravęs prie sistemos, tiek neprisiregistravęs vartotojas: veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs 20 metų taip pat juridinis asmuo.

Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginius, bet kuriam Pirkėjui besilankant www.geroalausparduotuve.lt   Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, telefono nr., el. pašto adresas, vienas arba keli asmeniui būdingi fiziologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta el. paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų. Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu info@geroalausparduotuve.lt arba paštu: UAB „Gėrimų birža“, Savanorių per. 22, Vilnius. Bet kuriuo atveju, Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti GERO ALAUS PARDUOTUVĖS naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškyje.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Gėrimų birža“ valdomos parduotuvės „Gero alaus parduotuvė (toliau – www.geroalausparduotuve.lt) Pirkėjo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2
Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB „Gėrimų birža“  juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. Pardavėjas įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. Pardavėjo identifikavimo kodas – P7590, įregistravimo data – 2017 m. vasario 20 dieną. 
1.5 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 20 metų. 

2.  ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1 UAB „Gėrimų birža“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3 Asmens duomenys atnaujinami esant poreikiui.
2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2 UAB „Gėrimų birža“ gerbia kiekvieno
Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1 apdoroti
Pirkėjo prekių užsakymus;
2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
2.2.5 tiesioginei rinkodarai.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1 Asmens duomenų perdavimas be Pirkėjo sutikimo trečiosioms šalims yra negalimas;
3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti;
3.1.3 Asmens duomenys gali būti perduoti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. SLAPUKAI (angl. COOKIES)

4.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Pirkėjui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

5. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

5.1 Visus Pirkėjo asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
5.2 Pirkėjo užsakymų duomenis mūsų internetinėje parduotuvėje saugome ne ilgiau nei vienerius metus.
5.3 Internetinės svetainės užklausų duomenis ne ilgiau nei vienerius metus.
5.4 Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau nei trejus metus nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo bet kurioje GERO ALAUS PARDUOTUVĖJE / internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

6. TAISYKLIŲ KEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 UAB „Gėrimų birža“  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami Gero alaus parduotuvės svetainėje www.geroalausparduotuve.lt. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.